Programe UŽU (Usposabljanje za življenjsko uspešnost) so pripravili na Andragoškem centru Slovenije na podlagi izsledkov mednarodne raziskave o pismenosti odraslih.

Za področje izobraževanja odraslih so zelo pomembni, saj poleg glavnega cilja, izboljšanja pismenosti, vplivajo na dvig samostojnosti udeležencev v vsakdnanjem življenju ter jih spodbujajo k nadaljnjem učenju in vključevanju v izobraževanje.

VKLJUČITE SE LAHKO V NASLEDNJE UŽU PROGRAME:

Berimo in pišimo skupaj

Program obsega 50-75 ur in je namenjen staršem, da skupaj s svojimi otroki izpopolnijo svoje spretnosti branja, pisanja, računanja in uporabe računalnika. Več...

Izzivi podeželja

120-urni program je namenjen odraslim, ki živijo na podeželju in potrebujejo znanja za razvoj dejavnosti. Več...

Most do izobrazbe

120-urni program je namenjen brezposelnim osebam, ki bi si rade pridobile znanja za večjo konkurenčnost na trgu dela. Več...

Moj korak

120-urni program je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za kvalitetnejše in bolj samostojno življenje ter za aktivno preživljanje prostega časa. Več...

Razgibajmo življenje z učenjem

Program traja 120-ur in je namenjen starejšim odraslim, ki si želijo pridobiti znanja za kvalitetno življenje po upokojitvi. Več...


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.