uzu bips

Program UŽU-BIPS obsega 100 ur. V programu starši skupaj s svojimi otroki izpopolnijo svoje spretnosti branja, pisanja, računanja in uporabe računalnika. Delo v skupini vodita dva usposobljena mentorja.

Program vključuje:

  • spoznavanje učinkov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo,

  • razvijanje sodelovalnega učenja,

  • razvoj bralne in pisne kulture vseh družinskih članov,

  • osnove dobre komunikacije s šolo in drugimi institucijami.

Pogoji za vpis

Program je namenjen staršem otrok, ko obiskujejo prvo triletje devetletke in si želijo dodatnih spodbud in nasvetov glede pomoči otroku pri šolskem delu.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 staršev z otroki.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

100 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Program je za udeležence brezplačen v okviru projekta Temeljne kompetence 2023-2029 Pokolpje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Nada Babič Ivaniš: 07 30 61 383,
nada.babic@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.