Študijski krožki so oblika učenja, pri katerem se člani krožka učijo drug od drugega, si izmenjujejo izkušnje in s svojo aktivnostjo vplivajo na razvoj lokalnega okolja.

ZIK izvaja študijske krožke s področja gibanja za zdravje, zdrave prehrane, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, spodbujanja podjetništva.

Študijski krožki: