IZPITNI ROKI 2024

1. izpitni rok: 13. februar 2024

2. izpitni rok: 9. april 2024

3. izpitni rok: 26. junij 2024

4. izpitni rok: 8. oktober 2024


PRIJAVA IN CENA

Kandidat se prijavi na izpit najmanj 10 dni pred razpisanim rokom. Izpolni PRIJAVNICO (docx; 2,520 kB) in plača izpit.

Prijave so odprte do zapolnitve izpitnih mest.

Prijavnico pošljite:

  • po e-pošti nada.babic@zik-crnomelj.si ali
  • prinesite osebno
  • ali jo pošljite po navadni pošti na naslov: ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Cena izpita znaša 133,00 EUR.

Prijavnici lahko priložite pisno napotilo Zavoda RS za zaposlovanje.

Na izpit ste prijavljeni šele po plačilu stroškov izpita ali oddaji ustreznega napotila.

Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravil katerega koli pripravljalnega tečaja.

Kandidati, ki se udeležijo izpita zaradi Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.


PLAČILO

Kandidat, če je samoplačnik, ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Znesek (133,00 EUR) kandidati nakažejo na TRR ZIK Črnomelj.

Ime prejemnika:

ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

SWIFT/ BIC banke prejemnika: LJBASI2X

IBAN CODE: SI56 01217-6030714481, UJP

Referenca prejemnika: SI00 2024133


ODJAVA

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) dni pred razpisanim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.


REZULTATI IZPITA

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.

Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita.

Kandidat, ki izpit opravi uspešno, prejme javno veljavno listino.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen prejme Poročilo o izpitu.


Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.


INFORMACIJE:

Nada Babič Ivaniš

nada.babic@zik-crnomelj.si

+386 7 30 61 383, 040 879 042