mdp logoZavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je poslovodeči partner pri izvajanju projekta Specializirana mobilna služba za pomoč na domu, ki ga izvaja skupaj s partnerjem Domom starejših občanov Črnomelj. Pridruženi partnerji v projektu so Občina Črnomelj, Zavod za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto, Center za socialno delo Črnomelj, Društvo upokojencev Črnomelj, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Rdeči križ Črnomelj, Župnijska Karitas Črnomelj, Društvo Sožitje Bela krajina in Združenje multiple skleroze, dolenjska podružnica.

V okviru projekta je šest mesecev potekalo usposabljanje za izvajanje pomoči na domu za 15 brezposelnih oseb. Po končanem usposabljanju so se 4 osebe, zaposlile za čas od 1. 11. 2010 do 1. 11. 2011. Izvajajo pomoč na domu, in sicer: izvajanje oskrbe in nege, obiskovanje uporabnikov, poročanje o njihovem stanju in nudenje pomoči pri organiziranju vseh vrst storitev in oblik pomoči. Storitev je namenjena starejšim in bolnim osebam, ki živijo doma. Ob tem poteka svetovalna pomoč in informiranje svojcev in prostovoljcev o načelih oskrbe in nege.

Inovativnost projekta je v promociji storitve, obveščenosti potencialnih uporabnikov o možnosti iskanja pomoči in dostopnosti do informacije o konkretni storitvi. Storitev pomoči na domu ne bo usmerjena izključno na stanje bolezni in nemoči uporabnika, ampak bo prispevek k njegovi večji socialni vključenosti v okolje (obiski kulturnih prireditev in pomembnih dogodkov v okolju, druženje) in pomoč pri vsakdanjih opravilih doma.

Projekt traja 24 mesecev in se bo zaključil novembra 2011. ZIK je s svojim partnerjem pridobil finančna sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve kot posrednik sredstev iz Evropskih socialnih skladov (ESS).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti" in 4.1 prednostne usmeritve "Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti".

Zgibanka (pdf; 892 kB)

mdp

mdds logodso crnomelj