Pogoji za vpis

  • Starost najmanj 21 let

  • Končana najmanj osnovna šola

  • Delovne izkušnje: vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Januar 2022

Trajanje izobraževanja

150 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Opravljena storitev z zagovorom in pisni izpit.

Cena

610,00 evrov

Rok prijave

Do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program se izvaja v sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj in Domom starejših občanov Metlika. V programu si udeleženci pridobijo znanja s področja zakonodaje, posameznikovih potreb, komunikacije, prve pomoči, osebne higiene gospodinjstva, organizacije in kvalitete dela v socialni oskrbi.

Postopek potrjevanja in preverjanja znanj ter spretnosti za poklicno kvalifikacijo poteka pri izvajalcu postopka Socialni zbornici Slovenije, ki je vpisana v register izvajalcev postopka za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

Katalog:Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Socialni oskrbovalec na domu