Projekt Dvig ravni pismenosti je ZIK Črnomelj izvajal v času od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. V okviru projekta je bilo izvedeno izobraževanje za 6 skupin v programu UŽU Izzivi podeželja, 3 skupine v programu UŽU Moj korak, 19 skupin v programu Računalniška pismenost za odrasle, 10 skupin v programu Računalniška in digitalna pismenost, 2 skupini v programu Knjige so zame (ena izvedba je bila namenjena romski populaciji), 5 skupin programa Branje za znanje in branje za zabavo in 2 skupini programa Razgibajmo življenje z učenjem. Izobraževanje je potekalo po vseh večjih krajih Bele krajine (Črnomelj, Metlika, Semič, Vinica). Pri izvedbi izobraževanj smo sodelovali z različnimi društvi v Beli krajini (upokojenci, invalidi, kmečke ženske, sladkornimi bolniki, kulturna društva, bolniki po možganski kapi in drugimi), Uradom za delo Črnomelj in Uradom za delo Metlika ter vrtcem v Črnomlju in Metliki. Velik poudarek je bil na osebnih predstavitvah projekta različnim ciljnim skupinam na področju celotne Bele krajine. Motivacija prebivalstva za vključitev v izobraževalne programe je bila v okolju visoka. V izobraževanje so se v veliki meri vključevale ranljive ciljne skupine kot so: brezposelni, starejši odrasli, osebe s posebnimi potrebami, osebe z nižjo stopnjo izobrazbe in podeželsko prebivalstvo. Poudarek je bil na razvoju računalniške pismenosti, dvigu bralne kulture, spodbujanju razvoja podeželja in kakovostnega življenja v družbi. Projekt smo promovirali v okolju, sodelovali z mediji in spodbujali prebivalstvo k vključevanju v izobraževanje. Evalvacija projekta je pokazala, da so bili udeleženci izobraževanj zadovoljni z izvedbo izobraževanj in uporabnostjo pridobljenih znanj. Načrtovani kazalniki projekta so bili doseženi.

UŽU - MOJ KORAK

Program je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za kvalitetnejše in bolj samostojno življenje. Udeleženci v programu spoznavajo okolje, v katerem živijo, njegove naravne in kulturne znamenitosti, naučijo se skrbeti za urejenost doma in okolice, pridobijo si znanje o zdravi prehrani in se preizkusijo v različnih športih. Naučijo se tudi osnov dela z računalnikom. V vseh izvedbah UŽU programov del vsebin vselej prilagodimo izobraževalnim potrebam in interesom posamezne skupine. V letu 2010 smo program UŽU-MK izvedli v sodelovanju z Društvom bolnikov po možganski kapi in z Društvom upokojencev Metlika.

UŽU - IZZIVI PODEŽELJA

Program je namenjen odraslim, ki živijo na podeželju in želijo izkoristiti priložnosti, ki jim jih to okolje ponuja. Udeleženci v programu spoznavajo okolje, v katerem živijo, skušajo identificirati prednosti, pomanjkljivosti, tveganja in razvojne priložnosti belokranjskega podeželja. Poleg tega udeleženci v programu spoznavajo osnove dela z računalnikom, pridobivajo nasvete za zdravo življenje in se preizkušajo v organizaciji in izvedbi prireditve. V letu 2010 smo program UŽU-IP izvajali v Gribljah in na Vinici.

Programa, ki potekata v obliki projektnega dela, trajata 120 ur in sta, zaradi sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada, za udeležence brezplačna.

RAČUNALNIŠKA IN DIGITALNA PISMENOST

Program je namenjen odraslim, ki imajo pridobljeno osnovno ali poklicno izobrazbo ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju ali poklicnem delu. Obsega skupno 50 pedagoških ur, od tega je 16 ur teoretičnega dela, 34 ur praktičnega dela. Udeleženci v programu spoznajo program Word, v katerem tvorijo in oblikujejo besedilo. Spoznajo tudi internet, kjer se naučijo iskati informacije, spoznajo nekaj spletnih portalov in e-institucij, ki omogočajo hitrejši dostop do informacij in urejanje obveznosti (naročanje listin za tujino, naročanje potrdil, iztis in izpolnjevanje različnih obrazcev-prošnje, vloge). Naučijo se uporabljati elektronsko pošto in socialna omrežja na spletu ter tvoriti in pošiljati besedilna sporočila na mobilnih telefonih. Udeleženci spoznajo tudi različne fotografske tehnike in pribor ter se naučijo shraniti fotografije na računalnik ter razvijati fotografije s pomočjo tiskalnika.

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

Izobraževalni program traja v skupnem obsegu 60 pedagoških ur, od tega 40 ur predavanj, 20 ur vaj. Namenjen je odraslim, ki si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z računalnikom. V skupino je vključenih od 12 do 15 udeležencev.

Vsebina programa je:

  1. Temeljna informacijska znanja (poznavanje računalnika, delo z računalnikom, delo s podatki, uporaba namizja)
  2. Izdelava in oblikovanje besedil (urejevalnik besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje dokumentov, vstavljanje tabel, tiskanje datotek)
  3. Uporaba interneta (osnove, uporaba spletnega brskalnika, iskanje po spletu)
  4. Uporaba elektronske pošte (osnovni pojmi, osnovna uporaba elektronske pošte, urejanje elektronske pošte)

Pogoj za uspešno dokončanje programa je opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti, ki ga udeleženec opravi ob zaključku izobraževanja.

Izpit vključuje:

  1. Temeljna informacijska znanja
  2. Izdelava in oblikovanje besedila
  3. Uporaba interneta
  4. Uporaba elektronske pošte

Vsi deli izpita morajo biti opravljeni pozitivno (60 %), da si udeleženec pridobi javno veljavno listino.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

drpzik_starimizs_pngess