Mentorica: Irena Bohte
07/ 30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Izobraževalni cilji: izmenjava znanj in izkušenj s področja vezenja; spoznavanje različnih tehnik vezenja; risanje vzorcev divje rastočih orhidej v lokalnem okolju, spoznavanje različnih materialov za vezenje; pridobitev znanj o postopku razvoja novih vzorcev in izdelkov.

Akcijski cilji: novi vezeni izdelki z motivi divje rastočih orhidej in izdaja knjižice s predstavitvijo 40 vrt in podvrst divje rastočih orhidej v Beli krajini. V knjižici bodo opisi divje rastočih orhidej v slovenščini in angleščini v povezavi s fotografijami orhidej iz narave in na vezenini.

V lokalnem okolju je izražena potreba po ohranjanju naravne in kulturne dediščine v povezavi z vezenjem in vključevanjem novih izdelkov v turistično ponudbo okolja. S svojim delom želijo člani krožka ozaveščati prebivalstvo in vplivati na ohranjanje čistega okolja ter zagotavljanja naravnih pogojev za rast divje rastočih orhidej. Z razstavami in predstavitvami svojega dela vplivajo na ohranjanje kulturne dediščine, ki jo povezujejo s posebnostmi iz narave.