POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

POSTOPEK VPISA

Vpis v program osnovne šole za odrasle bo v petek, 18. septembra 2020, ob 10.00. Vpišete se osebno na dan vpisa ali najkasneje do začetka pouka, v prostorih ljudske univerze na Kolodvorski cesti 32 c, vsak dan med 9.00 in 15.00 uro po predhodnem dogovoru.

Na vpis prinesite:

  • osebni dokument z EMŠO številko
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga uspešno končali, obvestilo o uspehu za razred, ki ste ga obiskovali, a ga niste zaključili

Če ste v letih od obiskovanja OŠ spremenili ime ali priimek, prinesite tudi listino o spremembi imena/priimka ali poročni list.

Z izvajanjem programa bomo predvidoma začeli 25. septembra 2020.

Kontaktna oseba:

Mojca Frankovič, vodja osnovne šole za odrasle

07 30 61 385

040 879 041

mojca.frankovic@zik-crnomelj.si