Urniki pouka v 2. semestru za oddelke v Črnomlju in Metliki.