Imate izkušnje pri delu z romskimi otroki v vrtcu ali v šoli? Govorite romski jezik? Pridobite si poklic romskega pomočnika in pomagali boste lahko romskim otrrokom do boljših učnih uspehov. Oglasite se pri svetovalki za NPK: irena.bohte@zik-crnomelj.si ali na tel. številko 07 30 61 384, 040 984 678.

20190516_150145

Pogoji za vključitev

  • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
  • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
  • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.

Rok izvedbe

oktober 2024

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Praktično preverjanje in zagovor

Cena

215 € (svetovanje, potrjevanje brez preverjanja) oziroma 267 € (svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem)

Rok prijave

10. september 2024

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Katalog: Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Romski pomočnik

Navodila za pripravo zbirne mape

Vloga za vključitev v postopek pridobitve NPK

npk_romski_pomocnik_2