VIZIJA

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi svetovanje in pestro ponudbo izobraževalnih in kulturnih programov. Vključujemo se v evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in zagotavljajo pridobivanje novih znanj v našem okolju. Ustvarjamo takšno organizacijsko klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih možnosti za učenje. Velik poudarek dajemo sodelovanju in povezovanju z vsemi partnerji. Prizadevamo si za večjo kakovost na vseh področjih svojega delovanja.

POSLANSTVO

Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in za vsakogar, ki se rad uči in spreminja. Ustvarjamo vzpodbudno okolje za učenje, razvoj kulturnega programa ter razvoj lastne gledališke ustvarjalnosti. Smo osrednji kinematograf v Beli krajini.

VREDNOTE

  • Pripadnost organizaciji
  • Strokovnost
  • Odprtost do okolja
  • Povezovanje s partnerji
  • Strpnost do drugačnosti