uvnpz logo 50Predstavitev projekta UVNPZ, 26.3.2014

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj izvaja projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja za odrasle osebe na področju Bele krajine.

Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, v okviru družine, delovanja v družbi ali pri ukvarjanju s prostočasnimi aktivnostmi.

Vrednotenje znanj je pomembno:

 • za vključitev v nadaljnje izobraževanje ali pridobitev NPK
 • pri prepoznavanju lastnih zmožnosti, pri načrtovanju in izgradnji kariere
 • zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela
 • za osebnostno rast in lažje sprejemanje odločitev

Na ZIK-u poteka brezplačno ugotavljanje in vrednotenje pridobljenih spretnosti in znanj, tako za brezposelne kot zaposlene osebe.

V okviru projekta poteka ugotavljanje in vrednotenje poklicnih kompetenc s področja kmetijstva, živilstva, turizma, strojništva, lesarstva in podjetništva ter vrednotenje temeljnih kompetenc:

 • sporazumevanje v maternem jeziku
 • sporazumevanje v tujem jeziku
 • matematična kompetenca
 • digitalna pismenost
 • učenje učenja
 • socialne in državljanske kompetence
 • samoiniciativnost in podjetnost
 • kulturna zavest in izražanje

V obdobju od januarja 2013 do marca 2014 se je v postopek vrednotenja neformalno pridobljenih znanj vključilo 79 zaposlenih in brezposelnih oseb. V projekt so se prijavili tudi zaposleni iz podjetja Adria Dom in Secop iz Črnomlja ter posamezni člani Obrtno podjetniške zbornice Črnomelj. Na uvodnem srečanju v okviru postopka se kandidati s svetovalko za vrednotenje znanj dogovorijo o namenu vrednotenja in poteku postopka. Vrednotenje poklicnih kompetenc poteka v sodelovanju z delodajalcem ali zunanjimi strokovnjaki. Pri ključnih kompetencah, ki so pomembne tako za uspešno delo kot v življenju, pa je poudarek na digitalni pismenosti, sporazumevanju v tujem jeziku, samoiniciativosti in podjetnosti in socialnih kompetencah. Vključeni v postopek si izdelajo tudi svojo zbirno mapo oziroma elektronski portfolijo, kjer so predstavljene njihove delovne izkušnje in izobraževalna pot.

Več informacij o poteku postopka vrednotenja znanj vam bo posredovala svetovalka Irena Bohte, telefon 07/30 61 384 ali e-pošta:irena.bohte@zik-crnomelj.si.

februar 2013 095
Udeleženke v postoku vrednotenja znanj pripravljajo e-portfolijo, februar 2013
marec 2013 002
Srečanje kandidatke in svetovalke za vrednotenje neformalnih znanj v Metliki, marec 2013

Svetovanje in vrednotenje je za udeležence brezplačno, ker projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, ki bo potekal do marca 2014, sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Strokovno področje ugotavljanja in priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. Več informacij o področju ugotavljanja in vrednotenja znanj najdete na spletnem portalu VPNZ na naslovu vpnz.acs.si in www.acs.si.

mss logoess_color