uzu mkProgram je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti znanja in veščine za kvalitetnejše in bolj samostojno življenje ter za aktivno preživljanje prostega časa. Program, ki obsega 120 ur, se predvidoma zaključi v treh mesecih. Vodita ga dva usposobljena mentorja.

Program vključuje:

  • znanja s področij: etnološke in geografske posebnosti Bele krajine, zdravje, zdrava prehrana, aktivno preživljanje prostega časa, komunikacija in medsebojni odnosi, vseživljenjsko učenje,

  • temeljno računalniško opismenjevanje,

  • usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij: institucije v okolju, moje pravice, svet medijev.

Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam s posebnimi potrebami (invalidi, dolgotrajni bolniki).

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 brezposelnih udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje Zavoda RS za zaposlovanje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financerja programa.

Trajanje izobraževanja

120 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa

  • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu

  • prisotnost v programu najmanj 80 %

Javna veljavnost izobraževalnega programa

Da

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK Črnomelj izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest.

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.