ZIK Črnomelj v vlogi koordinatorja TVU sodeluje že od samega začetka, torej 20 let. Ugotavljamo, da se Belokranjci zavedajo pomena vseživljenjskega učenja, saj vsako leto na ZIK-u beležimo porast števila izobraževalnih oblik in števila udeležencev v splošnoizobraževalnih programih. S prireditvami TVU si prizadevamo razvijati pozitivni odnos do vseh oblik, vsebin in poti učenja. Cilj prireditev TVU je tudi ozaveščanje javnosti o pomembnosti učenja v vseh starostnih obdobjih. S koordinacijo prireditev TVU med drugim krepimo tudi povezovanje organizacij in posameznikov v lokalnem okolju, ki s svojim delovanjem prispevajo k ozaveščanju pomena vseživljenjskega učenja.

V letu 2015 je potekal jubilejni 20. Teden vseživljenjskega učenja (TVU), in sicer v uradnem terminu od 15. do 22. maja in v razširjenem terminu od 15. maja do 30. junija. Krovna tema TVU 2015 je bila: Evropsko leto ZA RAZVOJ, zato smo s prireditvami TVU v Beli krajini skušali ozavestiti in informirati čim širši krog prebivalstva o koristih in pomembnostih razvijanja prehranske samooskrbe, lokalnih partnerstev, kritičnega potrošništva, sodelovanja generacij pri prenosu znanj, kulturne dediščine ter o vlogi vseživljenjskega učenja pri ustvarjanju boljših priložnosti za gospodarski razvoj in ozaveščanju ljudi o pomembnosti skrbi za okolje.

Dogodki v času letošnjega TVU so predstavljali raznolike možnosti učenja in izobraževanja, ustvarjalnega delovanja, medgeneracijskega povezovanja in druge vidike učenja, ki prinašajo bogato učno izkušnjo, omogočajo razvoj družbenih veščin in kompetenc ter prispevajo k solidarnosti.

S prireditvami TVU 2015 je nameraval ZIK Črnomelj tudi v letošnjem maju in juniju prispevati k ponotranjanju kulture vseživljenjskega učenja.