V mesecu maju in juniju 2013 je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj) že 18. leto zapored koordiniral prireditve v času Tedna vseživljenjskega učenja na območju Bele krajine. V koledarju prireditev je bilo zbranih 211 predstavitvenih, izobraževalnih, informativno-svetovalnih, družabnih, kulturnih in drugih dogodkov, ki jih je ZIK Črnomelj izvedel skupaj z 61imi podizvajalci.

V času Tedna vseživljenjskega učenja so se zainteresirani lahko udeležili predstavitev možnosti brezplačnega učenja, brezplačne učne pomoči za brezposelne, programa Pomoč Romom pri socializaciji, različnih projektov in drugih izobraževanj. Letos je ZIK Črnomelj organiziral tudi brezplačen ogled kulturne prireditve, kino predstave, vodene pohode ter zaključke športnih, jezikovnih, računalniških programov in programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost.

Sodelujoči podizvajalci pa so izvedli predavanja o zdravi prehrani, razvoju dejavnosti na podeželju, medsebojnih odnosih, razvojnih potrebah otrok v predšolskem obdobju, varčevanju v obdobju krize, demonstracijo priprave in uporabe preparatov pri biološko-dinamičnem gospodarjenju, predstavitve izdelave belokranjskih drsank, vaj za izboljšanje počutja, skupinsko tapkanje in še veliko drugih zanimivih dogodkov.

S pestro paleto dogodkov v Tednu vseživljenjskega učenja je ZIK Črnomelj, skupaj s sodelujočimi podizvajalci, tudi v letošnjem letu prispeval k širjenju kulture vseživljenjskega učenja med Belokranjkami in Belokranjci.

Promocijski film TVU v Beli krajini 2013