V letu 2012 je potekal že sedemnajsti Teden vseživljenjskega učenja (TVU), in sicer v uradnem terminu od 14. do 20. maja in v razširjenem terminu od 1. maja do 30. junija.

Tudi v letu 2012 je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj) nastopal v vlogi koordinatorja TVU prireditev. Krovna tema TVU 2012 je bila: Evropsko leto AKTIVNEGA STARANJA IN SOLIDARNOSTI MED GENARCIJAMI, zato smo s prireditvami skušali predvsem osvetliti vlogo vseživljenjskega učenja pri ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o koristih in pomembnosti aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami kot ene izmed ključnih razsežnosti dejavnega državljanstva in demokracije, ter o vlogi vseživljenjskega učenja pri ustvarjanju boljših priložnosti za aktivno staranje in krepitvi solidarnosti med generacijami.

ZIK Črnomelj je v okviru prireditev TVU organiziral predstavitev možnosti brezplačnega učenja, brezplačne učne pomoči za brezposelne udeležence izobraževanja in program Pomoč Romom pri socializaciji. Različni izvajalci pa so izvedli srečanja, kot so predstavitev knjig: Modre daljave, Shizofrenija ni norost, Nekdo te mora imeti rad, predavanja: o ohranjanju naravne in kulturne dediščine v Preloki, o naravni zaščiti pridelkov, o tem kako privarčevati denar z zmanjšanjem življenjskih stroškov in še veliko drugih zanimivih prireditev.

S prireditvami TVU 2012 je nameraval ZIK Črnomelj tudi v letošnjem maju in juniju prispevati k ponotranjanju kulture vseživljenjskega učenja.

Promocijski film TVU v Beli krajini 2012