ZIK Črnomelj je tudi v letu 2014, že devetnajstič, prevzel vlogo koordinatorja Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) v Beli krajini. TVU je v uradnem terminu potekal od 12. do 18. maja in v razširjenem terminu od začetka maja do konca junija.

ZIK Črnomelj je v okviru prireditev TVU, med ostalim, organiziral predstavitev možnosti brezplačnega učenja, brezplačne učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, športne aktivnosti za različne ciljne skupine, predstavitve različnih projektov in izobraževanj. Sodelujoči izvajalci so izvedli predavanja o zdravi prehrani, razvoju dejavnosti na podeželju, medsebojnih odnosih in organizirali številne kulturne dogodke. TVU 2014 je v Beli krajini povezal kar 52 podizvajalcev, ki so pripravili skupno 181 dogodkov.

Belokranjci vseh generacij se vse bolj zavedamo pomembnosti vseživljenjskega učenja. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana 'Bela krajina, učeča se dežela'.

Teden vseživljenjskega učenja 2014 je v Beli krajini povezal 52 podizvajalcev, ki so pripravili skupno kar 181 dogodkov.