ministrstvo_za_digitalno_preobrazbo ess

V projekt Digitalni koraki 2023 vključujemo prebivalce Republike Slovenije starih 30 let in več, ki si bodo pridobili znanja in spretnosti s poudarkom na reševanju različnih izzivov na področju IKT skladno z DigComp 2.2. S tem bomo krepili zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje in družbo kot celoto ter krepili zaupanje v digitalne tehnologije, njihovo boljše razumevanje ter njihovo varno in odgovorno uporabo. Delavnice se bodo osredotočale na učenje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc s področja informacijske in podatkovne pismenosti, komuniciranja in sodelovanja, ustvarjanja digitalnih vsebin, varnosti in reševanja težav.

Cilji projekta:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc.

Ciljne skupine:

Ciljna skupina neformalnih izobraževanj so prebivalci RS stari 30 let in več, z osvojenim osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.

Lokacija izvajanja: Črnomelj, Metlika in Semič.

Trajanje izvedbe:

Od oktobra do decembra 2023. Posamezne delavnice so v obsegu 10 ur.

Partnerji:

Projekt Digitalni koraki 2023 izvaja konzorcij osmih partnerjev, in sicer:

Več informacij: janja.jankovic@zik-crnomelj.si

Financer:

  • Ministrstvo za digitalno preobrazbo
  • Evropski socialni sklad

digisi