Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

javno zbira

PONUDBE ZA ČIŠČENJE

v notranjščini in zunanjščini Kulturnega doma Črnomelj in Ljudske univerze,

kvadratura skupaj približno 1.500 m2.

Vrednost dela znaša do 1.500 EUR mesečno bruto, odvisno od obsega izvedenega dela.

Prednost pri izbiri za čiščenje bodo imeli naslednji ponudniki, ki bodo priložili dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • delovne izkušnje pri čiščenju (poznavanje strojev za čiščenje, čistil, procesa dela),
  • pripravljenost na neugoden delovni čas (sobote, nedelje, prazniki, dopoldne, popoldne, vsak dan),
  • izjava o sprejemanju predvidenega obsega dela in plačila za delo,
  • osebnostne lastnosti (prilagodljivost, natančnost, pravočasnost),
  • zaželeno stalno bivališče v Črnomlju ali okolici,
  • status samostojnega podjetnika ali druga oblika podjetja.

Kdor nima statusa podjetja, se mora zavezati, da si ga bo pridobil pred morebitno sklenitvijo pogodbe o sodelovanju. Pogodba bo sklenjena za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pisne ponudbe z dokazili in izjavami prosimo pošljite do ponedeljka, 4. 12. 2023, na naslov Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj, s pripisom „Ponudba za čiščenje“. Ponudbo lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti (skenirani dokumenti) na e-naslov: tina.weiss@zik-crnomelj.si. Ponudbo lahko oddate tudi osebno.

Ponudbe, ki bodo oddane po 4. 12. 2023, ne bomo upoštevali.