V sklopu projekta ZAPROM smo na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj sodelovali pri različnih aktivnostih.

1. Priprava nacionalne baze podatkov

V prvem letu projekta smo skupaj s projektnimi partnerji raziskovali različna področja romske tematike. Raziskovali in zbirali smo obstoječo zakonodajo, raziskave in priporočila tako v Sloveniji in Srbiji kot tudi na ravni Evropske unije. Skupaj smo pripravili dve nacionalni bazi podatkov, ki ju hrani vodilni partner projekta, inštitut ISCOMET iz Maribora.

2. Izvedba poglobljenih intervjujev

Izvedli smo več kot 40 poglobljenih intervjujev z Romi, delodajalci in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z Romi. Namen teh intervjujev je bil raziskati trenutno stanje diskriminacije Romov na različnih ravneh (znotraj naselij, ob iskanju zaposlitve, ob dostopanju javnih storitev...). Raziskava bo služila kot podlaga za nadaljnje delo v sklopu projekta.

3. Priprava delavnice Diskriminacija me ne bo ustavila pri iskanju zaposlitve

30. novembra 2021 smo v sodelovanju z ISCOMET-om in Zvezo Romov Slovenije v Kulturnem domu Črnomelj organizirali delavnico Diskriminacija me ne bo ustavila pri iskanju zaposlitve. Na delavnici je približno 40 udeleženk programov socialne aktivacije za romske ženske iz Bele krajine, Lendave in Rakičana po modelu svetovne kavarne izmenjalo svoja osebna pričakovanja in izkušnje, ki jih imajo pri iskanju ustrezne zaposlitve.

img_4560img_4542img_4579img_4554img_4515img_4528img_4646img_4631

Več o delavnici najdete v novici iz naše spletne strani.

O naši delavnici so poročali različni mediji:


Več o vseh aktivnostih projekta najdete na spletni strani ZAPROM.

eu_flag emblem

Projekt sofinancira Program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020).