V sklopu mednarodnega projekta ZAPROM, smo v torek, 30. novembra, izpeljali celodnevno delavnico katere se je udeležilo več kot 40 romskih žensk iz programov socialne aktivacije iz Bele krajine, Lendave in Rakičana.

Delavnica, ki smo jo na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj izpeljali skupaj z inštitutom ISCOMET iz Maribora in Zvezo Romov Slovenije, je del mednarodnega projekta ZAPROM (˝Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov na področju zaposlovanja – primer Slovenije in Srbije˝(2019–2022), v katerem sodeluje devet institucij iz Slovenije in Srbije.

Cilji projekta so usmerjeni v raziskovanje in odpravljanje diskriminacije Romov na različnih področjih s posebnim poudarkom na zaposlovanju. Posebna pozornost znotraj zaposlovanja je namenjena romskim ženskam in srečanje romskih ženk iz vse Slovenije je bilo namenjeno izmenjavi osebnih pričakovanj in izkušenj, ki jih imajo romske ženke pri iskanju ustrezne zaposlitve.

Udeleženke so v delavnicah po modelu svetovne kavarne podale svoja videnja na različna področja kot so zaposlovanje, izobraževanje, vključevanje v družbo ipd. V zaključnem delu so moderatorke omizij predstavile prve ugotovitve, ki jih bomo v prihodnosti podrobno analizirali in bodo služili kot izhodišče za prihodnje aktivnosti projekta. Preko video konference se je dogodku pridružil tudi prof. dr. Goran Bašić iz Inštituta za družbene vede iz Beograda, ki je predstavil kakšno je stanje z romsko populacijo v Srbiji in prikazal zaključke raziskave, ki so jo opravili v Srbiji glede diskriminacije različnih etničnih skupin. Kot primer dobre prakse zaposlovanja etničnih manjšin se nam je predstavila Angelca Hudorovac, ki je že vrsto let zaposlena na OŠ Mirana Jarca Črnomelj kot romska pomočnica.

V nadaljevanju projekta, ki se zaključuje poleti 2022, bodo organizirani še seminarji za delodajalce in ključne deležnike, ki delajo na področju izboljšanja zaposlovanje ranljivih skupin, še posebej pripadnikov romske skupnosti.

Podobne aktivnosti so organizirane tudi v Srbiji in izkušnje iz obeh držav se bodo izmenjale na skupnih okroglih mizah katerih cilj je med drugim pripraviti tudi predloge za izboljšanje nezavidljive situacije na tem področju.

Projekt sofinancira Program Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020). Več informacij na www.zaprom.si.