Ime programa

Rolanje za otroke (začetni in nadaljevalni program)

Komu je namenjen?

Otrokom, ki bi se radi naučili osnov rolanja ali nadgradili osnovno znanje rolanja

Pogoji za vključitev

Udeleženec prinese rolerje in vso potrebno zaščitno opremo (čelado, ščitnike za kolena, dlani in komolce)

Velikost skupine

Do 10 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Maj 2020

Kraj izvajanja

Črnomelj

Trajanje izobraževanja

10 polnih ur

Vsebina

Otroci spoznajo začetni rolerski korak, padec in vstajanje, ustavljanje z zavoro, razkoračni zavoj, vožnjo po eni nogi, nadaljevalni rolerski korak, limonce naprej in nazaj, prestopanje

Dokončanje programa

Junij 2020

Stroški programa

36 €

Rok prijave

20. april 2020

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si