Na ZIK-u uporabljamo različne načine notranjega presojanja kakovosti. V presojanje kakovosti so vključeni zaposleni, vodstvo organizacije, zunanji sodelavci, udeleženci izobraževanj in partnerji. Izvajamo postopke sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljeno samoevalvacijo.