[ŠTEVILO ZAPOSLENIH] Zaradi projektne narave dela se število zaposlenih pogosto spreminja. Od septembra 2023 ZIK zaposluje 14 oseb (od tega je ena oseba na daljši bolniški odsotnosti).

[VISOKO IZOBRAŽENI] Zaradi vsebine dejavnosti in zakonskih pogojev ZIK večinoma zaposluje visoko izobražen kader: dve magistrici znanosti, 7 strokovnih delavcev na 7. ravni izobrazbe (prejšnja univerzitetna in sedanja 2. bolonjska stopnja), štirje so na visokošolski ravni 6/2 in ena na višješolski ravni 6/1. Zaposleni imajo tudi strokovne nazive, tako ima ZIK štiri svetnice in eno mentorico.

[POVPREČNA STAROST] Ko seštejemo mladost in zrelost, dobimo skupaj povprečno 44,6 let.

[ STALNOST in PRILAGODLJIVOST] Več kot polovica zaposlenih (11 oseb) ima pogodbo za nedoločen čas, 3 osebe pa za določen čas.

[PO ENOTAH] Na Ljudski univerzi dela 8 ljudi, v Kulturnem domu štirje, dve pa opravljata delo za obe enoti (direktorica in glavna računovodkinja).

[ZUNANJI SODELAVCI] Velik pomen za ZIK imajo honorarni sodelavci, ki imajo specifična znanja, ki so potrebna za doseganje skupno zastavljenih ciljev. ZIK je imel v letu 2021 ob redno zaposlenih še 45 pogodbenih delavcev, od tega 39 oseb na podlagi avtorskih pogodb, 14 oseb na podlagi podjemnih pogodb (8 oseb se podvaja, ker imajo obe pogodbi, avtorsko in podjemno), 6 oseb s študentsko napotnico in 32 samostojnih podjetnikov. Zunanji pogodbeni delavci so opravljali pedagoško delo oziroma so bili projektni sodelavci.


nada_zagar 2

Nada ŽAGAR
direktorica,
magistrica znanosti,
profesorica sociologije

T: 07 30 61 391
M: 031 377 060
nada.zagar@zik-crnomelj.si


ENOTA LJUDSKA UNIVERZA

nada_babic_ivanis

Nada BABIČ IVANIŠ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica nemščine in ruščine

T: 07 30 61 383

M: 040 879 042
nada.babic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje tujih jezikov in slovenščine za tujce,
koordinacija projekta Temeljne in poklicne kompetence
irena_bohte 1

Irena BOHTE
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
magistrica znanosti, diplomirana sociologinja

T: 07 30 61 384

M: 040 984 678
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Področje dela:
pomoč direktorici, vodenje kakovosti,
vodenje Svetovalnega središča Pokolpje
janja_jankovic_small

Janja JANKOVIČ
organizatorica izobraževanja odraslih - svetnica,
profesorica filozofije in sociologije

T: 05 93 42 696

M: 040 879 039
janja.jankovic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje

nastja_lozar

Nastja LOZAR
organizatorica izobraževanja odraslih,
magistrica geografije

T: 05 93 43 377

M: 040 879 041
nastja.lozar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
osnovna šola za odrasle

maja_mihelic

Maja MIHELIČ
organizatorica izobraževanja odraslih - mentorica,
magistrica profesorica andragogike

T: 07 30 61 380

M: 040 879 043
maja.mihelic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
svetovalka pri samostojnem učenju
urska_staresinic

Urška STAREŠINIČ
organizatorica izobraževanja odraslih,
diplomirana anglistka

T: 07 30 61 385

M: 040 984 760
urska.staresinic@zik-crnomelj.si

Področje dela:
osnovna šola za odrasle
maja_simec 1

Maja ŠIMEC
samostojna strokovna delavka
magistrica znanosti, diplomirana sociologinja

T: 05 93 42 698

M: 040 879 042
maja.simec@zik-crnomelj.si

Področje dela:
Temeljne kompetence

ENOTA KULTURNI DOM

tadej_fink

Tadej FINK
koordinator in organizator kulturnih programov,
univerzitetni diplomirani pedagog

T: 07 30 61 382

M: 040 329 933
tadej.fink@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje projektov za spodbujanje ustvarjalnosti
mladih
ksenja_koncilja

Ksenja KONCILJA
koordinatorica,
diplomirani mediator v turizmu

T: 07 30 61 392

M: 040 329 933
ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si

Področje dela:
koordinacija in razstava Domovina je kultura
nastasja_schweiger 1

Nastasja SCHWEIGER
vodja programa,
magistrica profesorica slovenistike in primerjalne
književnosti ter literarne teorije

T: 05 93 43 374

M: 040 329 933
nastasja.schweiger@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje kulturnega programa
saso_splet

Sašo ŽEPUHAR
koordinator in organizator kulturnih programov,
univerziteni diplomirani inženir gradbenišva

T: 05 93 43 375

M: 040 329 933
saso.zepuhar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
vodenje filmskega programa

SKUPNE SLUŽBE

zdenka_lunar 2

Zdenka LUNAR
glavni računovodja,
diplomirana organizatorka

T: 07 30 61 381

M: 031 377 061
zdenka.lunar@zik-crnomelj.si

Področje dela:
finančno vodenje projektov, računovodenje
vesna_vipavec 1

Vesna VIPAVEC
koordinatorica VII/1,
diplomirana ekonomistka

T: 07 30 61 390

M: 031 377 061
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Daljša bolniška odsotnost
tina_weiss

Tina WEISS
koordinatorica VI,
poslovna sekretarka

T: 07 30 61 390

M: 031 377 061
tina.weiss@zik-crnomelj.si

Področje dela:
koordinacija in organizacija dela, sodelovanje

pri programih gibanja