Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj ponujamo odraslim prostor, ki je namenjen učenju s pomočjo računalnikov, učbenikov in priročnikov, delovnih zvezkov, leksikonov, slovarjev ter multimedijskega gradiva.

Učenje v SSU ima številne prednosti, saj si lahko uporabniki samostojno izbirajo vsebino in čas učenja, ritem in način pa prilagodijo svojim interesom in zmožnostim.

Uporabnikom je omogočena tudi pomoč pri samostojnem učenju, ki jo nudijo strokovno usposobljeni mentorji.


NA DALJAVO:

Svetovanje ter pomoč pri samostojnemu učenju lahko izvedemo tudi na daljavo s pomočjo videokonferenčnih sistemov (ZOOM, MS Teams in drugi), klica ali e-pošte.

Kontaktirajte nas!


Kontaktna oseba: Maja Mihelič
Tel.: 07 30 61 380, e-naslov: maja.mihelic@zik-crnomelj.si


ssu_verz_alvin_toffler

Uporaba SSU je brezplačna. Njegovo delovanje sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Seznam gradiv v SSU