ZIK Črnomelj je v okviru projekta Svetovanje za odrasle v letu 2015 nudil informiranje in svetovanje na področju izobraževanja odraslih 157 svetovancem, predvsem brezposelnim osebam iz Bele krajine. Udeleženci so se lahko vključili tudi v postopek vrednotenja neformalnih znanj, predvsem v vrednotenje digitalne kompetence, kompetence učenje učenja in kompetence sporazumevanja v tujem jeziku. V svetovalnem postopku je bil za brezposelne osebe poudarek na veščinah iskanja zaposlitve. Svetovanje v okviru projekta je poteklo na lokaciji ZIK-a, pa tudi v Knjižnici Metlika in v Krajevni knjižnici Semič, kjer sta bili svetovalni točki.

Kot rezultat svetovanja so si udeleženci zastavili enega izmed naslednjih ciljev:

  • vključitev v formalno izobraževanje,

  • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,

  • vključitev v programe neformalnega izobraževanja ali usposabljanja,

  • pridobitev javne listine (npr. računalništvo, jeziki)

  • zaposlitev.

Udeleženci so se po zaključku svetovanja vključili v osnovno šolo za odrasle, tečaje tujih jezikov (angleščina, nemščina), računalniško usposabljanje, programe usposabljanja za delo (keramičar, ekološki kmetovalec), pripravili zbirno mapo za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (zeliščar, sadjar), opravili izpit iz računalniške pismenosti za odrasle ali si pridobili javno listino o znanju slovenščine na osnovni ravni.

Svetovanje in vrednotenje znanj je bilo za udeležence brezplačno, ker sta projekt Svetovanje za odrasle 2015 sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Partnerji v projektu so bili:

  • Zavod RS za zaposlovanje

  • CIK Trebnje

  • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj

  • Mladinski center BIT

mss logoess_color

Strokovno področje svetovanja in ugotavljanja ter priznavanja neformalnih znanj razvija Andragoški center Slovenije. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.acs.si.