Izjave o programu

Predmetnik: Predmetnik OŠ za odrasle

VPIS V ŠOLSKO LETO 2017/2018

Ime programa

Osnovna šola za odrasle

Pogoji za vpis

Program je namenjen tistim, ki so stari več kot 15 let in so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja.

Število prostih vpisnih mest

8-14 oseb/oddelek

Predviden pričetek izvedbe

1. izvedba: oktober 2017

2. izvedba: marec 2018

Trajanje izobraževanja

opismenjevanje 300 ur

5. razred 300 ur

6. razred 381 ur

7. razred 401 ura

8. razred 432 uri

9. razred 427 ur

komb. 6.-7. razred 401 ur

komb. 8.-9. razred 432 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Udeleženci izobraževanja napredujejo v višji letnik, ko so pozitivno ocenjeni vsaj iz dveh tretjin predmetov po predmetniku za razred, ki so ga obiskovali.

Ko udeleženec opravi vse obveznosti iz določenega razreda, dobi spričevalo, ob koncu 9. razreda pa zaključno spričevalo.

Kontakt za več informacij

Mojca Frankovič: 07 30 61 385,
mojca.frankovic@zik-crnomelj.si

VPIS

Vpišete se lahko na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, v času uradnih ur. Na vpis prinesite:

  • izkaz o šolskem uspehu, zadnje spričevalo
  • potrdilo o končani osnovnošolski obveznosti
  • osebni dokument

UČNA POMOČ

Udeleženci imajo možnost uporabe učne pomoči pod mentorskim vodstvom. Učna pomoč poteka individualno ali skupinsko glede na potrebe.

STROŠKI PROGRAMA

Šolanje je za udeležence brezplačno, ker ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zavod RS za zaposlovanje spodbuja brezposelne osebe k vključitvi v program s posebnimi ukrepi (dodatek za aktivnost in povrnitev potnih stroškov).

URNIKI

Pouk v 1. polletju poteka od 2. oktobra 2017 do 28. februarja 2018.

ODDELKI OŠO ČRNOMELJ

Pouk poteka v prostorih enote Ljudska univerza, Kolodvorska cesta 32 c, Črnomelj.

ODDELKI OŠO METLIKA

Pouk poteka v prostorih bivše srednje šole, Partizanski trg 4, Metlika.

OBVESTILA

Izpitni roki:

OŠO Črnomelj:

  • Matematika, 7. razred, 20. 2. 2018 ob 12.00
  • Matematika, 8. razred, 20. 2. 2018 ob 10.20

OŠO Metlika:

  • Angleščina, 6. razred, 21. 2. 2018 ob 16.55
  • Angleščina, 8. razred, 21. 2. 2018 ob 15.15

VPIS

Obveščamo vas, da poteka vpis v osnovno šolo za odrasle, 2. izvedba. Pouk se začne 1. marca 2018. Vabljeni k vpisu!

Zaključna ekskurzija po Beli krajini, junij 2017

ucilnica