Cilj programa je povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih s področja Območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Novo mesto in večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih območna služba Novo mesto napoti v izobraževanje.

Na ZIK-u Črnomelj bomo do konca oktobra 2017 izvajali osvežitvena tečaja angleščine ( raven a2 (pdf; 370 kB), raven b1 (pdf; 291 kB)) in program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (pdf; 287 kB).

Za udeležence, ki jih napoti svetovalec/ka na Uradu za delo, so programi brezplačni.

Projektni partnerji:

logotip_zik_barvni_s_tekstom 2Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, poslovodeči konzorcija

cikCenter za izobraževanje in kulturo Trebnje

ricRazvojno izobraževalni center Novo mesto

Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

mizs