Izjave o programu

Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj izvajamo naslednje jezikovne programe:

  • javnoveljavne jezikovne programe iz angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika*,

  • tečaje ruskega jezika,

  • tečaje poslovnega jezika,

  • intenzivne jezikovne tečaje,

  • individualno učenje tujega jezika,

  • jezikovne tečaje za otroke in mladostnike.

*Javnoveljavni programi jezikovnega izobraževanja za odrasle so razdeljeni na dve ravni in pet stopenj:

  • osnovno raven (tri stopnje),

  • višjo raven (dve stopnji).

Po vsaki stopnji tečaja udeleženci opravljajo interne zaključne preizkuse znanja in si pridobijo potrdilo o zaključeni stopnji javnoveljavnega programa.

Razpisujemo 50 in 80 urne tečaje tujih jezikov.

  • Cena 50 urnega tečaja: 225 €.

  • Cena 80 urnega tečaja: 360 €.

ucenje jezikov
Na ZIK-u skrbimo za zadovoljstvo udeležencev
v jezikovnem izobraževanju. (Foto: Arhiv ZIK)

Tečaji v organiziranih oblikah so se pričeli v drugi polovici oktobra. Potekajo po dogovorjenem urniku enkrat tedensko.

Zbiranje evidenčnih prijav ter prijave za individualne tečaje in tečaje po meri naročnika potekajo skozi vse leto.