csv_logo en_co funded_by_the_eu_pos

Creating Shared Value @VET

Ustvarjanje skupne vrednosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Trajanje projekta: 1. 12. 2022 - 30. 11. 2024

Koordinator projekta: FA-Magdeburg GmbH (Nemčija)

Partnerji v projektu:

  • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (Slovenija)
  • Institute of Entrepreneurship Development (Grčija)
  • For a Better World / Daha Iyi Dünya Için (Turčija)
  • Instituto de Technologias Avançadas para a Farmação Lda (Portugalska)
  • Liceul Tehnologic "Alexandru Domşa " (Romunija)
  • SC ROGEPA SRL (Romunija)
  • Lodzka Izba Przemyslowo-Handlowa (Poljska)

Cilji projekta:

Spodbujati uvajanje CSR metodologije za izboljšanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo sodobne tehnologije.

Zagotoviti aktivno vključevanje ljudem z manj priložnostmi v poklicem izobraževanju in usposabljanju.

Povečati zaposljivost s pomočjo CSV@VET.

Okrepiti zavest o družbeni odgovornosti izobraževalnih ustanov, zlasti na področju poklicnega izobraževanja.

Zagotoviti vnašanje okolju prijaznih pristopov izobraževanja in usposabljanja za udeležence iz naših ciljnih skupin.

Zagotoviti vzajemne prednosti oziroma koristi za delodajalce in družbo (win to win).

Pričakovani rezultati:

Referenčni vodnik za izobraževalce in delodajalce za uvajanje CSV (ustvarjanje skupne vrednosti)na področju lastnega delovanja.

CSV e-platforma za delitev znanj in primerov dobrih praks med podjetji in izobraževalnimi ustanovami na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Usposobljeni izobraževalci za prenos znanj s področja uvajanja CSV (ustvarjanja skupne vrednosti).

Dvig motivacije in znanj za uvajanje in uporabo miselnosti CSV. Izboljšanje sposobnosti podjetij, da pritegnejo in zadržijo kvalificirane zaposlene.

Zmanjšanje negativnih podnebnih vplivov, zmanjšanje ogljičnih odtisov, spodbujanje prostovoljstva – družbene in okoljske naložbe.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.