OŠO ČRNOMELJ

V torek, 15.10., in v četrtek, 17.10., imata 8. in 9. razred namesto angleščine matematiko.

V sredo, 16.10., imata 8. in 9. razred namesto zgodovine slovenščino.

V petek, 18.10., imata 6. in 7. razred namesto naravoslovja matematiko.

Kombinirani oddelek opismenjevanje-5. razred začne s poukom v ponedeljek, 21.10.2019.

OŠO METLIKA

V petek, 18. 10., bo namesto naravoslovja in fizike na urniku angleščina.