Pogoji za vpis

  • Končana najmanj peta raven izobrazbe

  • Pridobljeno znanje enega svetovnega jezika za najmanj stopnjo pete ravni izobrazbe

Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj pete ravni izobrazbe ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika na višji ravni, ki ga izda organizacija, pooblaščena za izvajanje jezikovnih izobraževanj.

Število prostih vpisnih mest

15

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

120 ur ( 60 ur teorije, 60 ur praktični del)

Vsebina programa

Program vključuje naslednje vsebine:

  • Vodenje turistov in organizacija dela

  • Sporazumevanje s turisti

  • Spoznavanje Bele krajine (arheologija, zgodovina, zgodovina umetnosti, etnologija, geografija in geologija, narava, vinarstvo, kulinarika)

Cena

963 €

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program je v celoti zaključen, ko kandidat opravi teoretično in praktično preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog turističnega vodnika. Teoretično preverjanje znanja pomeni opravljen pisni preizkus znanja in oddana seminarska naloga. Praktično preverjanje znanja obsega samostojno vodenje v skladu s programom izobraževanja.

Zgibanka

Video o praktičnem delu programa.