Znanje vsaj enega tujega jezika nam olajša sporazumevanje v poslovnem svetu in zasebnem življenju. Na ZIK-u izvajamo javnoveljavne jezikovne programe iz angleškega jezika. Po vsaki stopnji tečaja, udeleženci opravljajo interne zaključne preizkuse znanja in si pridobijo potrdilo o zaključeni stopnji programa. Za tiste, ki želijo svoje znanje tujih jezikov tudi preizkusiti, potekajo priprave na izpit in izpit v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

Tečaji angleščine so brezplačni, trajajo 40 ur in jih vodijo izkušeni domači predavatelji.

Čas in kraj izvedbe se prilagajata udeležencem v skupini.

tpk2_podstran

Vključite se v tečaje angleščine na različnih ravneh:

Začetni tečaj - stopnja A1 (preživetvena raven)

Komu je namenjen? Tečaj je namenjen tistim, ki nimajo predznanja in šele pričenjajo z učenjem tujega jezika.

Kaj se boste naučili? Na tečaju boste osvojili osnovno besedišče angleškega jezika - naučili se boste predstaviti sebe in svoje okolje, spoznali osnovne stavčne strukture in osvojili druge veščine, ki so potrebne za osnovno komunikacijo v tujini.

Trajanje: 40 ur

Cena: Brezplačno

Začetni tečaj - stopnja A2 (vmesna raven)

Komu je namenjen? Tečaj je namenjen tistim, ki šele pričenjajo z učenjem tujega jezika, vendar so že spoznali osnovno besedišče in slovnico.

Kaj se boste naučili? Na tečaju boste osvojili veščine sporazumevanja v vsakodnevnih situacijah ter nadgradili svojo sposobnost sprejemanja (branje, poslušanje) in tvorjenja besedil (pisanje, govor).

Trajanje: 40 ur

Cena: Brezplačno

Nadaljevalni tečaj - stopnja B1 (sporazumevalni prag)

Komu je namenjen? Tečaj je namenjen tistim, ki že kar dobro poznajo angleški jezik in si želijo postati samostojen uporabnik tujega jezika.

Kaj se boste naučili? Na tečaju se boste učili sporazumevati v večini situacij in samostojno pisati krajša besedila, nadgradili boste tudi svoje bralne, slušne, govorne in pisne sposobnosti.

Trajanje: 40 ur

Cena: Brezplačno


Za več informacij o drugih izobraževalnih programih iz ponudbe ZIK si oglejte našo spletno stran,
vabljeni pa tudi da nas obiščete ali pokličete v času uradnih ur.

INFORMACIJE IN PRIJAVE V PROGRAME:

Tomaž Čurk
tomaz.curk@zik-crnomelj.si
05/ 93 42 695

Nada Babič Ivaniš
nada.babic@zik-crnomelj.si
07/ 30 61 383Na ZIK-u Črnomelj projekt Temljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje izvajamo s konzorcijskima partnerjema Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje in Srednja šola Črnomelj.

tpk2_partnerji
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

sofinancerji