Dostopnost izobraževanja v fizičnem in programskem smislu je bistvena prvina ZIK-ovega razvojnega načrta.

Svoje poslanstvo dostopnosti učenja za vse ZIK zagotavlja s partnerskim povezovanjem in sodelovanjem v lokalnem in širšem okolju. Mreženje partnerskih organizacij uresničuje z uspešnim sodelovanjem v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.

Bistvena pridobitev za udeležence je brezplačno izobraževanje in usposabljanje. Ker ZIK pridobiva sredstva za izvajanje programov in projektov iz javnih virov, s prijavami na javne razpise, lahko omogoči vključevanje v izobraževanje za vse ljudi, ne glede na njihov gmotni položaj.