Pogoji za vpis

Program je namenjen brezposelnim osebam, ki imajo z izobrazbo in /ali delovnimi izkušnjami pridobljeno znanje s področja šivanja in oblikovanja tekstilnih izdelkov.

Pomembno je, da imajo razvite ročne spretnosti, znanje šivanja in smisel za estetsko oblikovanje.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev, če bo zagotovljeno financiranje Zavoda RS za zaposlovanje.

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od odobritve financiranja programa

Trajanje izobraževanja

285 ur

Tematski sklopi

  • Kulturna dediščina, sodobnost in tekstilni izdelki

  • Snovanje in izdelovanje tekstilnih izdelkov

  • Razmišljamo podjetniško

Financer

Izobraževanje bo za brezposelne osebe brezplačno, če bo ZIK izbran za izvajanje programa s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja kulturne dediščine, izročila in pomena ohranjanja kulturne dediščine Bele krajine (prepoznavanje, uporaba tradicionalnih izdelkov, repliciranje vzorcev na sodobne tekstilne izdelke, razvijanje odnosa do vključevanja elementov kulturne dediščine v snovanje lastnih tekstilnih izdelkov).

V drugem modulu je poudarek na snovanju in izdelovanju tekstilnih izdelkov ter pripravi izdelkov za prodajo (oblikovanje oblačil in tekstilij, ustvarjanje lastnih kreativnih idej in tržno zanimivih izdelkov).

V tretjem modulu bodo udeleženci pridobili znanje, ki ga bodo potrebovali za vstop v podjetniško dejavnost in uspešno trženje produktov: računalniško opismenjevanje, pravni vidiki poslovanja, načrtovanje, organizacija in spremljanje delovnega procesa, trženje, promocija in finančno vodenje poslovanja.