Pogoji za vpis

  • Starost najmanj 21 let

  • Končana najmanj osnovna šola

  • Delovne izkušnje: vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

150 ur

Pogoji za uspešno dokončanje

Opravljena storitev z zagovorom in pisni izpit.

Cena

610,00 evrov

Rok prijave

Do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Program se izvaja v sodelovanju z Domom starejših občanov Črnomelj in Domom starejših občanov Metlika. V programu si udeleženci pridobijo znanja s področja zakonodaje, posameznikovih potreb, komunikacije, prve pomoči, osebne higiene gospodinjstva, organizacije in kvalitete dela v socialni oskrbi.

Postopek potrjevanja in preverjanja znanj ter spretnosti za poklicno kvalifikacijo poteka pri izvajalcu postopka Socialni zbornici Slovenije, ki je vpisana v register izvajalcev postopka za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

Katalog:Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Socialni oskrbovalec na domu