IZPITNI ROKI 2024

  • 1. izpitni rok: 18. marec 2024

  • 2. izpitni rok: 13. maj 2024

  • 3. izpitni rok: 16. september 2024

  • 4. izpitni rok: 18. november 2024


PRIJAVA IN CENA

Kandidat se prijavi na izpit najmanj 10 dni pred razpisanim rokom. Izpolni PRIJAVNICO (docx; 2,520 kB) in plača izpit.

Prijave so odprte do zapolnitve izpitnih mest.

Prijavnico pošljite:

  • po e-pošti nada.babic@zik-crnomelj.si ali
  • prinesite osebno
  • ali jo pošljite po navadni pošti na naslov: ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Cena izpita znaša 162,00 EUR.

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.
Na izpit iz slovenščine se lahko prijavi vsakdo, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali če ni opravil katerega koli pripravljalnega tečaja.
Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.


PLAČILO

Kandidat ob prijavi izvede tudi plačilo izpita. Znesek (162,00 EUR.) kandidati nakažejo na TRR ZIK Črnomelj.

Ime prejemnika:

ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

SWIFT/ BIC banke prejemnika: LJBASI2X

IBAN CODE: SI56 01217-6030714481, UJP

Referenca prejemnika: SI00 2024162


ODJAVA

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) dni pred razpisanim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.


REZULTATI IZPITA

Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli ocenjeni pozitivno.

Kandidat je o rezultatu izpita obveščen najkasneje v tridesetih (30) dneh od datuma izpita.

Kandidat, ki izpit opravi uspešno, prejme javno veljavno listino.

Kandidat, ki je na izpitu neuspešen prejme Poročilo o izpitu.


Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.


INFORMACIJE:

Nada Babič Ivaniš

nada.babic@zik-crnomelj.si

+386 7 30 61 383, 040 879 042