Univerza za tretje življenjsko obdobje ponuja starejšim odraslim različne možnosti za učenje, druženje, osebno rast in aktivno življenje.

V šolskem letu 2019/2020 bodo v okviru UTŽO potekale delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, kulturne dediščine, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva. Izobraževanje bo potekalo v različnih krajih Bele krajine v sodelovanju z društvi upokojencev in društvi kmečkih žena.

Ime programa

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO)

Komu je namenjen?

upokojencem

Velikost skupine

do 100 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

oktober 2019

Kraj izvajanja

Črnomelj, Metlika ali Semič
Trajanje izobraževanja oktober 2019 - junij 2020

Vsebina

Delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, kulturne dediščine, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva.
Stroški programa Šolnina za šolsko leto 2019/2020 je 15 €
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine Črnomelj, Metlika in Semič
Rok prijave 15. oktober 2019

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 53 članic po vsej Sloveniji.