V Beli krajini imamo od včeraj osem novih socialnih oskrbovalk na domu.

Če bi vprašali starejše, kje želijo preživeti svojo jesen življenja, bi skoraj vsak rekel, da bi bil najraje doma. Vse več je starostnikov, ki niso več sposobni skrbeti zase in potrebujejo občasno ali celodnevno nego in pomoč. Po podatkih Inštituta za socialno varstvo že dobro desetletje petina slovenskih občin poroča o pomanjkanju socialnih oskrbovalcev, saj je to težko, zahtevno in slabo plačano delo. Zato ni lahko dobiti ljudi z ustreznimi delovnimi izkušnjami in primerno izobrazbo.

Belokranjci se lahko pohvalimo, da imamo od včeraj osem novih srčnih in strokovnih socialnih oskrbovalk na domu. Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj so zaključile 150-urni program priprave na nacionalno poklicno kvalifikacijo Socialna oskrbovalka na domu. Usposabljanje je potekalo v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018 do 2022 Pokolpje, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Pri izvedbi programa je ZIK zgledno sodeloval z Domom starejših občanov Črnomelj in domačimi mentoricami, strokovnjakinjami na področju socialnega varstva.

Udeleženke programa so se po uspešno zaključenem usposabljanju vključile v postopek pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga je izvedla Socialna zbornica Slovenije. Bela krajina je tako pridobila kader, ki ima voljo, znanje in potrebne izkušnje za pomoč starejšim pri gospodinjskih opravilih, pri skrbi za osebno higieno in nenazadnje pri ohranjanju socialnih stikov z okoljem.