Na ZIK-u delujemo v poslovnih prostorih v Kulturnem domu, Ulica Otona Župančiča 1 in na Ljudski univerzi, Kolodvorska cesta 32 c ter upoštevamo ustrezna priporočila.
Delujemo v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij ter tako skrbimo za varnost in zdravje z:

  • obvezno uporabo zaščitnih mask,
  • upoštevanjem predpisane varnostne razdalje,
  • namestitvijo razkužila za roke ob vhodu/izhodu v prostore ZIK,
  • rednim razkuževanjem in čiščenjem pohištva ter prostorov,
  • rednim zračenjem prostorov.

Vse udeležence in obiskovalce prosimo, da na ZIK pridete zdravi in upoštevate varnostna priporočila (pdf; 113 kB).

Priporočila so usklajena z veljavnimi sklepi Vlade RS in NIJZ, na ZIK-u se uporabljajo od 21. 9. 2020 dalje do preklica oziroma uveljavitve sprememb priporočil.