ZIK Črnomelj v letošnjem letu praznuje 60 let organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, 15 let pa je ZIK nosilec zelenega znaka kakovosti - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanja (POKI), ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije. Ob tej priložnosti bomo pripravili srečanje poslovnih partnerjev.

Predstavil jim bomo delo na področju kakovosti izobraževanja odraslih in prikazali delne rezultate raziskave, s katero ugotavljamo mnenje belokranjskega prebivalstva o vlogi in pomenu ZIK-a v okolju.