ZVENELA JE ŽE 27. ŽUPANČIČEVA FRULICA

V ponedeljek, 12. junija 2017, je Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v Kulturnem domu Črnomelj pripravil zaključno prireditev 27. Župančičeve frulice, srečanja najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov ter osnovnošolskih deklamatorjev.

Nagrajenci Župančičeve frulice 2017:

  • Pia Zala Meden iz OŠ I Murska Sobota - dobitnica Župančičeve frulice 2017 za najboljšega osnovnošolskega pesnika.
  • Urša Majcen iz Gimnazije Ledina - dobitnica Župančičeve frulice 2017 za najboljšega srednješolskega pesnika.
  • Bor Kunič iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj – dobitnik Pastirskega roga Župančičeve frulice 2017 za najboljšega osnovnošolskega deklamatorja.

Več o 27. Župančičevi frulici:

Na razpis za Župančičevo frulico se je prijavilo 95 mladih pesnikov (51 osnovnošolskih in 44 srednješolskih) in 81 osnovnošolskih deklamatorjev iz skupno 90 slovenskih šol. Na pesniškem delu razpisa za Župančičevo frulico 2017 so lahko sodelovali učenci tretje triade slovenskih osnovnih šol in srednješolci. Strokovna komisija za izbor pesnikov je delovala v sestavi: Janko Lozar (doktor filozofije in univerzitetni diplomirani prevajalec, letošnji predsednik komisije), Igor Divjak (doktor ameriških študij, literarni kritik in prevajalec) in Veronika Dintinjana (pesnica in prevajalka). Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na temo DRŽAVLJANSTVO SVETA. Za izhodišče je služil odlomek palestinskega pesnika Mahmuda Darviša iz pesmi Potni list:

»Vsa ljudska srca so moje državljanstvo. Lahko mi vzamete potni list.«

Izbrana tema ni bila pogoj za sodelovanje na natečaju. Mladi pesniki so lahko pesnili na katerokoli drugo temo. Strokovna komisija je izbrala pet osnovnošolskih in pet srednješolskih pesnikov, ki se bodo udeležili zaključne prireditve Župančičeve frulice 2017:

OSNOVNOŠOLSKI PESNIKI:

- Pia Zala Meden (OŠ I Murska Sobota)
- Vesna Muzek (OŠ Franca Rozmana–Staneta Maribor)
- Amadeja Rek (OŠ Angela Besednjaka Maribor)
- Sara Sukič (OŠ Kuzma)
- Lucija Zemljič (OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol)

SREDNJEŠOLSKI PESNIKI:

- Nika Gradišek (I. Gimnazija v Celju)
- Tilen Letner (Gimnazija Celje – Center)
- Urša Majcen (Gimnazija Ledina)
- Miha Sever (Škofijska klasična gimnazija – Zavod sv. Stanislava)
- Aleš Zaplatil (Gimnazija Vič)

V deklamatorskem delu razpisa za Župančičevo frulico 2017 so se lahko sodelovali deklamatorji druge triade slovenskih osnovnih šol. Strokovna komisija za izbor deklamatorjev je delovala v sestavi: Gašper Jarni (dramski in filmski igralec, lutkar, pevec ter sinhronizator, letošnji predsednik komisije), Tjaša Koprivec (pripovedovalka in pesnica, radijska voditeljica, glavna urednica založbe Sanje) in Mateja Perpar (prof. angleškega jezika, prevajalka, radijska napovedovalka, glasbenica, pravljičarka). Mladi deklamatorji so se lahko predstavili z eno od pesmi Neže Maurer: 1. Kadar pralni stroj prežvekuje, 2. Oglas v časopisu, 3. Velik sončen dan iz pesniške zbirke »Velik sončen dan, Izbrane pesmi za otroke in mladino« (Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 2000).

Na treh predizborih, ki so potekali 22. in 23. maja 2017 na osnovnih šolah Bršljin Novo mesto, Škofljica – podružnica Lavrica in Angela Besednjaka Maribor, je komisija izbrala pet deklamatorjev, ki so se udeležili zaključne prireditve:

- Tevž Ornik, OŠ Trebnje
- Bor Kunič, OŠ Mirana Jarca Črnomelj
- Lucija Godnič, OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen
- Zala Casar, OŠ Angela Besednjaka Maribor
- Jakob Ritlop, OŠ Turnišče

Izbrani pesniki in deklamatorji so se na zaključni prireditvi predstavili številnemu občinstvu. Na koncu prireditve sta komisiji razglasili dobitnika Župančičeve frulice 2017 (Pia Zala Meden in Urša Majcen) in dobitnika Pastirskega roga (Bor Kunič).

Prireditev sta z mladostno svežino in humorjem povezovala Miha Babič in Simon Bajuk. Za glasbene vložke je poskrbel trobentač Žiga Majerle.

ZIK Črnomelj je ob 27. izvedbi Župančičeve frulice izdal pesniško zbirko najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov.