TVU 2019 je potekal v uradnem terminu od 10. do 19. maja, v razširjenem pa vse do konca junija. ZIK Črnomelj je kot območni koordinator svoje podizvajalce spodbujal k skupnim akcijam:

  • Moč in radost učenja (13. maj)
  • Mi vsi smo en svet (14. maj)
  • Parada učenja - Dan učečih se skupnosti (15. maj)
  • Dan starejših - Čili, zdravi, informirani in dejavni (16. maj)
  • Ta veseli dan učenja (16. maj)
  • Kakovost ustvarjamo vsi (17. maj)
  • Učenje in kultura z roko v roki (20. maj)
  • Dediščina preteklosti je dota prihodnosti (23. maj)
  • Planinstvo kot način življenja - Za vključujočo družbo (15. junij)

Predlagane akcije seveda niso zavezujoče. Pri snovanju aktivnosti in dogodkov so TVU izvajalci lahko določili svoje vodilne teme, prilagojene okoliščinam, v katerih živijo in delujejo.

ZIK Črnomelj kot območni koordinator prevzema pobudo za izvajanje projekta, posreduje informacije izvajalcem, jih usmerja, vsebinsko in terminsko usklajuje. V okolju deluje povezovalno ter ustvarja mrežo izvajalcev (posamezniki, društva, vrtci, šole, podjetja, zavodi, organizacije…). V letu 2019 je povezal 46 podizvajalcev, ki so pripravili skupno 123 raznovrstnih dogodkov. Podizvajalci TVU so bili posamezniki, društva, vrtci, šole, podjetja, zavodi in druge organizacije.