ZIK Črnomelj je pred začetkom TVU 2016 uspešno izpeljal srečanje podizvajalcev TVU, na katerem je udeležencem posredoval potrebne informacije ter skupno promocijsko gradivo. Tistim, ki se srečanja niso udeležili smo posredovali zapisnik (pdf; 338 kB) in promocijsko gradivo dostavili.

ZIK Črnomelj je kot območni koordinator skrbel za terminsko usklajevanje prireditev, ki so potekale v razširjenem terminu, to je od 13. maja do 30. junija 2016. Podizvajalcem je prepustil izbiro vsebin prireditev in jim po potrebi nudil svetovanje ali pomoč pri pripravi vsebinsko ustreznih in kakovostnih prireditev, ki so privabile veliko obiskovalcev. Vsebinsko je usklajeval tudi prireditve, ki so sledile skupnim akcijam TVU 2016:

  • 16. maj: Dan učečih se – naj se sliši naš glas
  • 17. maj: Učenje in kultura z roko v roki (sodelovanje z JSKD)
  • 18. maj: Parada učenja – dan učečih se skupnosti
  • 19. maj: Radi pišemo z roko
  • 20. maj: Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni
  • 26. maj: Slovenija – mentorska država

S prireditvami v letošnjem TVU v Beli krajini je ZIK Črnomelj skušal ozavestiti in informirati čim širši krog prebivalstva o koristih in pomembnosti sodelovanja generacij pri prenosu znanj, kulturne dediščine, razvijanja prehranske samooskrbe, lokalnih partnerstev, kritičnega potrošništva ter o vlogi vseživljenjskega učenja za osebno rast, obogatitev kulturnih projektov, pri ustvarjanju boljših priložnosti za gospodarski razvoj in ozaveščanju ljudi o pomembnosti skrbi za okolje. Dogodki v času letošnjega TVU so predstavljali raznolike možnosti učenja in izobraževanja, ustvarjalnega delovanja, medgeneracijskega povezovanja in druge vidike učenja, ki prinašajo bogato učno izkušnjo. ZIK Črnomelj je v okviru TVU pripravil dogodke, ki vsebujejo izobraževalne vsebine, ki spodbujajo razvoj ključnih kompetenc in vsebujejo metode dela, ki spodbujajo aktivnost udeležencev. V času TVU je ZIK Črnomelj namenil pozornost tudi dosedanjim dobitnikom priznanj za posebne dosežke za učnem področju, organiziral je strokovni dogodek namenjen mladim in izpeljal Parado učenja.

Ob zaključku je ZIK Črnomelj izpeljal evalvaciji z anketo (pdf; 104 kB) za podizvajalce.