Strokovni dogodek EPUO "Na poti do samozaposlitve" kot del TVU 2015

V projektu »Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2014-2015 v Sloveniji« se poleg Parade učenja 2015 izvajajo dogodki za spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih, kratko uporabljamo izraz »strokovni dogodek EPUO«.

Namen ZIK-ovega strokovnega dogodka EPUO je bil na lokalni ravni prikazati obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, konkretno podjetnosti in samoiniciativnosti, za izbrano ciljno skupino, to je za brezposelne osebe. Strokovni dogodek EPUO z nazivom »Na poti do samozaposlitve« je potekal v petek, 29. maja 2015 v Kulturnem centru v Semiču.

Strokovni dogodek je vključeval okroglo mizo in podjetniško delavnico. Na okrogli mizi so predstavili dejavnosti vseh udeleženih na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti, konkretno podjetnosti in samoiniciativnosti, za izbrano ciljno skupino, to je za brezposelne osebe. Podjetniška delavnica pa je bila namenjena opogumljanju brezposelnih oseb za samozaposlovanje, zbiranju poslovnih idej in možnostih njihovega uresničevnja.

Na strokovnem dogodku so sodelovali lokalni podjetniki, predstaviki ZRSZ, ACS Alovenija, OOZ Bela krajina, RIC Bela krajina ter udeleženci, ki so bili v šol. letu 2015/2016 vključeni pri ZIK Črnomelj v programe usposabljanja za zeliščarja, ekološkega kmetovalca in predelovalca sadja na tradicionalen način.