logo_zz_barve

V okviru projekta Svetovanje od 2016 do 2022 se v letu 2019 izvajajo motivacijske delavnice ter razgovori z zaposlenimi z namenom vključitve v različne izobraževalne programe in v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Aktivnosti potekajo v sodelovanju z delodajalci, društvi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 se je na ZIK-u Črnomelj 55 oseb na novo vključilo v svetovanje ali v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Za že vse vključene svetovance pa se je izvajalo spremljanje po 4-ih tednih in po 6-ih mesecih.

Svetovanje je potekalo na naslednjih vsebinski področjih:

  • neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic,
  • neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj,
  • kako se učiti, težave pri učenju,
  • možnosti zaposlitve,
  • načrtovanje in razvoj kariere,
  • pridobitev certifikata o znanju slovenščine na osnovni ravni.

Postopek vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je potekal na naslednjih področjih:

  • nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.

Svetovanje se izvaja tudi na svetovalnih točkah v Semiču in Metliki ter na info točkah v okviru prireditev Zeliščarski dnevi, dnevi Svetovalnih središč, Parada učenja, Vinska vigred, Jurjevanje, praznovanje 60 let LU ter drugih prireditev v lokalnem okolju. Ob predstavitvah projekta in svetovanja na svetovalnih točkah potekajo tudi različne delavnice s področja ročnih spretnosti, zdravja, zeliščarstva in kulinarike.