Svetovanje v letu 2017

V okviru projekta Svetovanje od 2016 do 2022 so se v prvem polletju 2017 izvajale motivacijske delavnice ter razgovori z zaposlenimi z namenom vključitve v različne izobraževalne programe in v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Aktivnost je potekala v sodelovanju z delodajalci, društvi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se je na ZIK-u Črnomelj 64 oseb na novo vključilo v svetovanje ali v vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Za že vključene svetovance pa se je izvajalo spremljanje po 4-ih tednih in po 6-ih mesecih.

Svetovanje je potekalo na naslednjih vsebinskih področjih:

  • formalno izobraževanje
  • neformalno izobraževanje za potrebe dela
  • izobraževanje za osebni razvoj
  • pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije
  • pridobitev javnoveljavne listine iz Računalniške pismenosti za odrasle
  • pridobitev certifikata o znanju slovenščine na osnovni ravni
  • nasveti pri učenju

Postopek vrednotenja neformalno pridobljenega znanja je potekal na področju naslednjih kompetenc:

  • digitalna kompetenca
  • kompetenca učenje učenja
  • slovenščina kot drugi/tuji jezik

Svetovanje se je izvajalo tudi na svetovalnih točkah v Semiču in Metliki in info točkah v okviru prireditev Parada učenja, Vinska vigred,Jurjevanje, Praznovanje jeseni v Semiču. Ob predstavitvah projekta in svetovanju so na svetovalnih točkah potekale tudi različne delavnice s področja ročnih spretnosti, zdravja in zeliščarstva.