Delavnice

Instalacija

Mag. Vlasta Markočič, vodja delavnice

Keramika

Mag. Silva Karim, vodja delavnice

Les

Damijan Kracina, vodja delavnice

Montažna plastika

Vasja Nanut, vodja delavnice

Asistenti