Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj presoja in razvija kakovost po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Presojanje in razvijanje kakovosti v organizaciji predstavlja povezovalni element vizije ZIK Črnomelj, ker le kakovostno izobraževanje zagotavlja uporabnost znanj in zadovoljstvo vseh udeleženih v izobraževalnem procesu. Velik poudarek je na področju kakovostnega vodenja in izvajanja projektov, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih, spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja ter izobraževanju zaposlenih.

Zavedamo se odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo vidimo predvsem v:

  • zagotavljanju kakovostnega izobraževanja, vpetega v razvojne potrebe Bele krajine,
  • razvijanju partnerskega sodelovanja z organizacijami v okolju in širše,
  • rednemu spremljanju in skrbi za razvoj kakovosti dela zunanjih sodelavcev,
  • nenehnemu spremljanju organizacijske kulture naše organizacije in uvajanju različnih aktivnosti za ohranitev njene visoke ravni,
  • v nenehnemu uvajanju izboljšav za doseganje večjega zadovoljstva uporabnikov naših storitev in uporabnega znanja.

Za dosego ciljev načrtno izgrajujemo procese presojanja in razvijanja kakovosti. Na ta način smo postopoma izgradili načrten in celovit pristop, ki smo ga preizkusili v praksi.

Pomemben dokument je listina kakovosti, ki vključuje informacije o tem:

  • kako opredeljujemo kakovost svojega dela,
  • kako spremljamo in presojamo procese, rezultate in učinke svojega dela,
  • kako razvijamo kakovost,
  • kateri pogji so potrebni, da lahko uresničujemo listino kakovosti ZIK-a.

Listina kakovosti ZIK-a.